IDDOO DUNKAANAKEE DHISII BALISI

ISA 54:1-4
โ€œIddoo dunkaana kee dhaabbattu bal’isi, dunkaana kee haleelii dhisi! Funyoo isaa dheeressi, qofoo isaas jabeessi!โ€
๐Ÿ…˜๐Ÿ…“๐Ÿ…“๐Ÿ…ž๐Ÿ…ž ๐Ÿ…“๐Ÿ…ค๐Ÿ…๐Ÿ…š๐Ÿ…๐Ÿ…๐Ÿ…๐Ÿ…๐Ÿ…š๐Ÿ…”๐Ÿ…” ๐Ÿ…“๐Ÿ…—๐Ÿ…˜๐Ÿ…ข๐Ÿ…˜๐Ÿ…˜ ๐Ÿ…‘๐Ÿ…๐Ÿ…›’๐Ÿ…˜๐Ÿ…ข๐Ÿ…˜
Asirratti kan arginu waayee maseenummaa hafuuraati.
Isayas boqonnaa 52-55 kan nu barsiisu waayeedhuma gooftaa keenya Yesuus nu barsiisa.
Dunkaanakee dhisii bal’isi kan jedhu dunkaana hafuuraati.
Dunkaana eebbaa ti.
Dunkaana Ulfinaati.
Dukkana amma argituuf jettee Dunkaanakee hin dhiphisin.
๐™จ๐™–๐™œ๐™–๐™ก๐™š๐™š๐™ฃ ๐™ฌ๐™–๐™–๐™ฆ๐™–๐™ฎ๐™ฎ๐™ค๐™ค ๐™ฎ๐™š๐™ง๐™ค๐™ค ๐™ ๐™–๐™ข๐™ž๐™ฎ๐™ฎ๐™ช๐™ช ๐™ข๐™ž๐™ฎ๐™–๐™ฌ๐™–๐™–๐™™๐™๐™–.
Dhibeen yoo dabalees nuti daballeerra.
๐š‘๐š’๐š— ๐š๐šŠ๐šŠ’in ka’i iddoo dunkaana kee bal’isi.
Yoh. 12
ยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏ
ยณยฒ Ani yommuun lafa irraa ol kaafamu, nama hundumaa ofitti nan harkisa” jedhe.
ยณยณ Kanas du’a attamii du’uudhaaf akka ture tuquuf jedhe.
ยณโด Tuuti jaraas deebisanii, “Kristos bara baraan akka jiraatu seera irraa dhageenyeerra; egaa attamitti ilmi namaa ol kaafamuun in ta’a jetta ree? Ilmi namaa, kun eenyu inni?” jedhaniin.
โ—Kristoos harkisa ulfinaatiin ofitti nu harkise.
โ—Fannoorratti madaa kristoosittti namminee lafarraa adda baane.
๐™ฌ๐™–๐™–๐™ฆ๐™š๐™จ๐™จ๐™ช๐™ช๐™ฃ ๐™ช๐™ก๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–
โ– Phaawuloosiif Sillaas gaafa waaqeffatan hidhaansaanii hiikame.
โ€œGara halkan walakkaatti Phaawulosii fi Siilaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatan; warri hidhaman immoo isaan in dhaggeeffatu turan.โ€
HoE. 16:25
โ– ๐‘‘๐‘ข’๐‘Ž โ„Ž๐‘–๐‘› ๐‘ ๐‘œ๐‘‘๐‘Ž๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘› ๐‘‘๐‘ข’๐‘– ๐‘๐‘ข’๐‘Ž๐‘Ž ๐‘˜๐‘’๐‘’๐‘ก๐‘–
โ€œAnaaf Kristos jireenya koo ti, du’uun immoo bu’aa koo ti .โ€
Filp. 1:21
โ– ๐‘”๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ž๐‘›๐‘˜๐‘’๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘› โ„Ž๐‘–๐‘› ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ž๐‘“๐‘Ž๐‘š๐‘–๐‘›
Yoh. 14
ยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏ
ยน Yesus itti fufee bartoota isaatiin, “Garaan keessan hin raafamin, Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa!
ยฒ Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay’eetu jira; utuu inni hin jiru ta’ee, isinitti nan himan ture; iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema.

Ergamaa Geetaahun Immiruu
Tv IFA FAYYINA